سومین سمینار از سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 توسط پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه شهید بهشتی

In his seminal work, Wyner introduced the wiretap channel, a discrete memoryless channel where the sender Alice transmits confidential messages to a legitimate receiver Bob, in the presence of an eavesdropper Eve, who has only partial access to what Bob sees. Indeed, Eve’s access is modeled as a separate channel with quality lower than the quality of the channel between Alice and Bob. Both reliable and confidential communication between Alice and Bob is shown to be achievable at the same time, by exploiting the physical difference between the channel to Bob and that to Eve, without the use of cryptographic means. We present an overview of code design for Gaussian wiretap channels and recent advances in the area of information security using algebraic number fields. This overview indicates the importance of modular lattices in information security and recently proposed methods for obtaining modular lattices using algebraic number fields.

View More سومین سمینار از سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 توسط پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه شهید بهشتی