چهارمین سخنرانی از سلسله سخنرانی های رمز و امنیت شبکه

عنوان سخنرانی: تهدید مانای پیشرفته: تعریف و چالشها سخنران: جناب آقای امیر محمدزاده لاجوردی ( دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف) زمان: سه…

View More چهارمین سخنرانی از سلسله سخنرانی های رمز و امنیت شبکه

سومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های رمز و امنیت شبکه

عنوان سخنرانی: تحلیل امنیتی الگوریتم­های رمزگذاری احراز اصالت شده Deoxys سخنران: جناب آقای علیرضا مهرداد ( کارشناسی ارشد مخابرات امن و رمزنگاری دانشگاه شهید بهشتی) زمان:…

View More سومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های رمز و امنیت شبکه