سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1399

سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 توسط پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری شاخه دانشجویی انجمن…

View More سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1399

دومین سمینار از سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 توسط پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه شهید بهشتی

عنوان سخنرانی: مهندسی رمزنگاری خم بیضوی سخنران: سرکار خانم دکتر راضیه سالاری فرد ( دکتری رشته معماری کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف ) زمان: سه…

View More دومین سمینار از سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 توسط پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه شهید بهشتی