برگزاری انتخابات شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن رمز

به اطلاع می رساند که انتخابات شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه شهید بهشتی در روز سه شنبه مورخ 4 دی 1397…

View More برگزاری انتخابات شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن رمز