دانشجویان علاقه‌مند دانشگاه شهید بهشتی در صورت تمایل می توانند با عضویت در انجمن رمز ایران، ضمن دریافت کد عضویت، از تخفیف ویژه اعضای انجمن جهت ثبت نام در دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و کنفرانس‌های وابسته به انجمن بهره‌مند شوند. برای این منظور کافی است فرم عضویت  را پر نموده، به همراه تصویر کارت دانشجویی و حق عضویت (فیش بانکی یا وجه نقد) به شورای اجرایی شاخه دانشجویی (به واسطه خانم یوسفی مسئول دفتر پژوهشکده فضای مجازی و یا خانم به‌منش مسئول دفتر گروه علوم کامپیوتر در دانشکده_ریاضی)، تحویل دهند.

form ozviat