عنوان سخنرانی: مساله یادگیری با خطا و رمزنگاری مبتنی بر آن
سخنران: دکتر خدیجه باقری (فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر)
زمان: سه شنبه 15 آبان 1397، ساعت 12:30
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا، طبقه 5، کلاس 503