عنوان سخنرانی: مهندسی رمزنگاری خم بیضوی
سخنران: سرکار خانم دکتر راضیه سالاری فرد ( دکتری رشته معماری کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف )

زمان: سه شنبه 30 مهرماه ساعت 12:30 الی 13:30مکان : سالن کنفرانس پژوهشکده فضای مجازی، ساختمان شهدا، دانشگاه شهید بهشتی

فایل چکیده ی سخنرانی و بیوگرافی سخنران