عنوان سخنرانی: الگوریتم‌های اجماع مقیاس‌پذیر در زنجیره‌های ‌قالبی
سخنران: جناب آقای حبیب یاجم (دانشجوی دکتری، دانشکده‌ی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)

زمان: سه شنبه 30 بهمن ماه ساعت 12:30 الی 13:30
مکان : سالن کنفرانس پژوهشکده فضای مجازی، ساختمان شهدا، دانشگاه شهید بهشتی


فایل چکیده ی سخنرانی و بیوگرافی سخنران