پس از برگزاری موفقیت آمیز دوازده دوره از کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، سیزدهمین دوره این کنفرانس در شهریور ماه 1395 در دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی برگزارخواهد شد. سیزدهمین دوره این کنفرانس باهدف انتشار یافته‌های نو و بدیع درزمینه امنیت اطلاعات و رمزشناسی و افزایش هم افزایی میان پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه برگزار می-گردد.

 مبانی رمزشناسی

▫ مبانی نظری رمزنگاری

▫ طراحی و تحلیل الگوریتم های رمزنگاری جریانی و قالبی متقارن

▫ طراحی و تحلیل الگوریتم های رمز نامتقارن و طرح های امضای رقمی

▫ طراحی و تحلیل توابع چکیده ساز

▫ روش های نوین در رمزنگاری (پسا کوانتومی،رمزگذاری تابعی، رمزنگاری همریخت و غیره)

پیاده سازی الگوریتم های رمزنگاری و امنیت سخت-افزاری

▫ پیاده سازی نرم افزاری و سخت افزاری الگوریتم های رمزنگاری

▫ تحلیل امنیت و طراحی امن سخت افزارهای رمزنگاری

▫ حملات کانال جانبی و روش های مقابله با آن

▫ سامانه های نهفته رمزنگاری

▫ دستکاری سخت افزار و روش های مقابله با آن

▫ شتاب دهنده های سخت افزاری برای پروتکل های امنیتی

▫ پیاده سازی سخت افزارهای امن با استفاده از فناوری های نوظهور

امنیت شبکه

▫ امنیت شبکه های بی سیم و موبایل

▫ امنیت زیر ساخت های شبکه

▫ امنیت پروتکل ها و لایه های شبکه

▫ سیستم های تشخیص، ردیابی و جلوگیری از نفوذ

▫ امنیت زیرساخت های حیاتی

پروتکل های امنیتی

▫ احراز هویت و اصالت

▫ گمنامی، حریم خصوصی و مدیریت اعتماد

▫ تحلیل پروتکل های امنیتی

▫ مدل های امنیت و اعتماد

▫ روش های صوری در امنیت اطلاعات

امنیت رایانش

▫ امنیت معماری رایانه

▫ امنیت سیستم عامل

▫ امنیت پایگاه داده

▫ تحلیل آسیب پذیری و امنیت نرم افزار و برنامه های کاربردی

▫ امنیت و حریم خصوصی در افزاره های همراه

▫ امنیت رایانش ابری

▫ کنترل دسترسی

مهندسی امنیت و امنیت خدمات الکترونیکی

▫ روش های مهندسی اجتماعی در امنیت

▫ سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

▫ آموزش امنیت

▫ امنیت کسب و کار و خدمات الکترونیکی

▫ امنیت سلامت الکترونیکی 

▫ امنیت بانکداری الکترونیکی

▫ امنیت آموزش الکترونیکی

نهان سازی اطلاعات

▫ الگوریتم های جدید در نهان نگاری و نشان گذاری تصویر و متن

▫ مدل سازی حملات و کانال نشان گذاری

▫ نهان کاوی اطلاعات

▫ کاربردهای نهان سازی اطلاعات

جرم یابی در فضای مجازی

▫ روش های جرم یابی و ریشه یابی دیجیتال

▫ جرم یابی پایگاه داده و شبکه

▫ تشخیص کلاه برداری و دستکاری

▫ تحلیل بدافزار و ضد بدافزار

 نشانی دبیرخانه کنفرانس:

آدرس:  تهران – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر – دبیرخانه کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران- کد پستی 63113-19839 تلفن: 29904093-021  دورنگار: 22431804-021 

رایانامه: 2016@isc.org.ir

نشانی وب گاه: http://iscisc2016.sbu.ac.ir

تاریخ خبر در وبلاگ: 14 مرداد ۹۵ ، ۰۹:۴۱
نشانی اینترنتی وبلاگ: http://sbu-isc.blog.ir/