سلسله سمینارهای رمز و امنیت شبکه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 توسط پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

مکان: دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا، طبقه 5، کلاس 503

برنامه ی سخنرانی ها را در تصویر بالا مشاهده کنید.